Demeter

Onze kringloop

Als biodynamische pluimveehouders proberen we de kringlopen maximaal te sluiten en de natuur te verrijken in plaats van deze uit te putten. Dit doen we door de bezetting laag te houden, dus weinig kippen per bedrijf en per m2 en de mest die onze kippen produceren weer op onze akkers uit te rijden en hier vervolgens weer volwaardig voer te verbouwen. Dit doen we grotendeels zelf maar ook voor een deel in een intensieve samenwerking met biodynamische akkerbouwers. Op deze manier is onze mest geen afvalproduct maar juist een voedingsbron voor de bodem.

  1. Graan en bonen groeien op de akker
  2. De kip eet het graan en legt hiervoor eieren en produceert mest
  3. Eieren gaan via ons pakstation naar de winkel
  4. Mest gaat weer terug op de akker waar vervolgens weer graan op groeit, en zo is de cirkel weer rond
De Grote Kamp

Wil jij op de hoogte bl-ei-ven van ons laatste nieuws? Volg ons dan op Facebook en Instagram.

Facebook Instagram